Η Νύμφη της Κορίνθου

Titel Η Νύμφη της Κορίνθου
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Σιγούρος, Μαρίνος
Publikation Νέα Εστία
Band 11
Ausgabe 125
Datum 1932
Seiten 227-229
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Braut von Korinth Μετάφραση του 1915
Quelle Veloudis 1983, S. 420
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung