Η κοινωνιολογία της μουσικής

Titel Η κοινωνιολογία της μουσικής
Autor*in Adorno, Theodor W.
Autor*in Λουπασάκης, Θοδωρής
Autor*in Σαγκριώτης, Γιώργος
Herausgeber*in Τερζάκης, Φώτης
Übersetzer*in Τερζάκης, Φώτης
Ort Αθήνα
Verlag Νεφέλη
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung