Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ιστορία και πολιτική

Wissensbasis

Panajota Papaevangelou
Titel Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ιστορία και πολιτική
Autor*in Recker, Marie-Luise
Herausgeber*in Βαρβαρούσης, Πάρις
Übersetzer*in Παπαευαγγέλου, Παναγιώτα
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung