Υπερίων ή ο ερημίτης στην Ελλάδα

Titel Υπερίων ή ο ερημίτης στην Ελλάδα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Gyömörey, Lorenz
Mitarbeiter*in Μαυρομμάτης, Δήμος
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung