Σαπφώ. Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος

Titel Σαπφώ. Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος
Autor*in Flach, Johannes
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Κλειώ
Band 4
Ausgabe 1-10
Datum 1888
Seiten 8-10, 24-26, 39-42, 56-59, 71-77, 88-93, 107-109, 123-125,136-140, 155-157
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung