Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου

Titel Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου
Autor*in Marx, Karl
Herausgeber*in Γιανναδάκης, Νίκος
Übersetzer*in Λυκούδης, Μπάμπης
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung