Η βασίλισσα Ιοκάστη

Titel Η βασίλισσα Ιοκάστη
Autor*in Hofmannsthal, Hugo von
Übersetzer*in Αστέρης, Λάμπρος, [=Δημήτριος Καραχάλιος]
Publikation Νέα Εστία
Band 22
Ausgabe 260
Datum 1937
Seiten 1530-1534
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung