Σύνοψις Φυσικής, εις χρήσην των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου, υπό Κ. Μ. Κούμα, διά δαπάνης του Κυρίου Ιωάννου Αλφιέρου

Titel Σύνοψις Φυσικής, εις χρήσην των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου, υπό Κ. Μ. Κούμα, διά δαπάνης του Κυρίου Ιωάννου Αλφιέρου
Autor*in Grens, Friedrich Albrecht Carl
Autor*in Grimm, Johann Carl Philipp
Autor*in Haüy, *
Übersetzer*in Κούμας, Κ.Μ.
Ort Wien
Verlag Zweck
Datum 1818
Weiteres Μετάφραση από: F. A. C. Grens: Grundriss der Naturlehre (1793, wahrsch. 5. Aufl. von 1808), J. C. Ph. Grimm: Handbuch der Physik für Schullehrer und Liebhaber dieser Wissenschaft (3 Bd., 1797-1800), Haüy: Traité élémentaire de physique (1803)
Quelle Polioudakis 2008, S. 91
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung