Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974)

Titel Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974)
Autor*in Fischer, Walter
Autor*in Rondholz, Eberhard
Übersetzer*in Φαράντος, Γεώργιος Δ
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung