Συγγραφείς και ύφος (Πάρεργα και Παραλειπόμενα)

Titel Συγγραφείς και ύφος (Πάρεργα και Παραλειπόμενα)
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Ζάρκου, Αικατερίνη
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1911
Weiteres Από: Parerga und Paralipomena (1851)
Quelle Veloudis 1983, S. 261
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung