Κομμουνιστικό μανιφέστο. Μετάφραση, εισαγωγή, ιστορικά σχόλια κ.τ.λ. Γιάννη Κ. Κορδάτου

Titel Κομμουνιστικό μανιφέστο. Μετάφραση, εισαγωγή, ιστορικά σχόλια κ.τ.λ. Γιάννη Κ. Κορδάτου
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Κορδάτος, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung