Αισθητική. Επιλογή κειμένων

Titel Αισθητική. Επιλογή κειμένων
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Übersetzer*in Λοσκόκκο, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1970
Weiteres Από: Ästhetik
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 241
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung