Εισαγωγικά μαθήματα στο "Κεφάλαιο"

Titel Εισαγωγικά μαθήματα στο "Κεφάλαιο"
Autor*in Haug, Wolfgang Fritz
Übersetzer*in Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
Mitarbeiter*in Νικολινάκος, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Νέα Σύνορα
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung