Το μαγικό βουνό

Wissensbasis

Aris Dikteos Thomas Mann
Titel Το μαγικό βουνό
Autor*in Mann, Thomas
Übersetzer*in Δικταίος, Άρης
Ort Αθήνα
Verlag Δίφρος
Datum 1956
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung