Περί των ιατρών παρά τοις αρχαίοις

Wissensbasis

Aristomenis Stavridis
Titel Περί των ιατρών παρά τοις αρχαίοις
Autor*in Becker, Wilhelm Adolf
Übersetzer*in Kreuzer (=Σταυρίδης), A.(=Αριστομένης)
Publikation Ιλισσός
Band 4
Ausgabe 13
Datum 1871
Seiten 289-294
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung