Ο ιππότης

Titel Ο ιππότης
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Παλαμάς, Κωστής
Buchtitel Οι πεντασύλλαβοι, Τα παθητικά κρυφομιλήματα, Οι λύκοι, Δύο λουλούδια από τα ξένα
Ort Αθήνα
Verlag Κολλάρος
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung