Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης, εις χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος

Titel Στοιχεία της Ελληνικής γλώσσης, εις χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος
Autor*in Jacobs, Christian Wilhelm
Übersetzer*in Φαρμακίδης, Θεόκλητος
Ort Wien
Verlag Zweck
Datum 1815-1819
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung