Μετάφραση: "Was ich habe", "Sonnenglanz"

Wissensbasis

Nikos Kojevinas
Titel Μετάφραση: "Was ich habe", "Sonnenglanz"
Autor*in Hey, Johann Wilhelm
Übersetzer*in Κογεβίνας, Νίκος
Publikation Κερκυραϊκή Ανθολογία
Band Α
Ausgabe 29
Datum 1915/1916
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung