Ελπίς Μέλαινα: Περιηγήσεις στην Κρήτη 1866-1870: με 14 τοπιογραφίες του Joseph Winckler και ένα χάρτη της Κρήτης. Mετάφραση - εισαγωγή - σχόλια Ιωάννα Μυλωνάκη

Titel Ελπίς Μέλαινα: Περιηγήσεις στην Κρήτη 1866-1870: με 14 τοπιογραφίες του Joseph Winckler και ένα χάρτη της Κρήτης. Mετάφραση - εισαγωγή - σχόλια Ιωάννα Μυλωνάκη
Autor*in Μέλαινα, Ελπίς
Übersetzer*in Μυλωνάκη, Ιωάννα
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung