Αι γυναίκες εν Πολωνία, εκ των του Ερρίκου Χάϊνε

Titel Αι γυναίκες εν Πολωνία, εκ των του Ερρίκου Χάϊνε
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Τσιτσεκλής, Π. Δ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον (Ημερολόγιον των κυριών)
Band 24
Datum 1890
Seiten 43-58
Weiteres Από: Über Polen
Quelle Veloudis 1983, S. 290
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung