Οι συγκρούσεις του εσωτερικού μας κόσμου. Μια εποικοδομητική θεωρία για τις νευρώσεις

Titel Οι συγκρούσεις του εσωτερικού μας κόσμου. Μια εποικοδομητική θεωρία για τις νευρώσεις
Autor*in Horney, Karen
Übersetzer*in Ευδόκας, Τάκης Χ.
Übersetzer*in Χριστοφίδης, Δ. Α.
Übersetzer*in Χριστοφίδης, Κίκας Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Ταμασός
Datum 1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung