Πρακτικός οδηγός της γυναίκας. Πρακτικές γνώσεις, συμβουλές και μικρά μυστικά για την γυναίκα και το νοικοκυριό

Wissensbasis

Despina Tsouraki
Titel Πρακτικός οδηγός της γυναίκας. Πρακτικές γνώσεις, συμβουλές και μικρά μυστικά για την γυναίκα και το νοικοκυριό
Autor*in Grubert, M. Chr.
Übersetzer*in Τσουράκη, Δέσποινα
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung