Έρωτας και ζωή

Titel Έρωτας και ζωή
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Ζωγράφου - Μεραναίου, Μίνα
Mitarbeiter*in Mann, Thomas
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1950
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung