Αυγούστου Λαφονταίνου Κλεομένης μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής εις την νυν καθομιλουμένην Ελληνικήν Γλώσσαν υπό Κυριακού Ἰωάννου Ελεώνος

Titel Αυγούστου Λαφονταίνου Κλεομένης μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής εις την νυν καθομιλουμένην Ελληνικήν Γλώσσαν υπό Κυριακού Ἰωάννου Ελεώνος
Autor*in Lafontaine, August Heinrich Julius
Übersetzer*in Ελεώνος, Κυριάκος Ι.
Ort Wien
Verlag Johann Schnierer
Datum 1817
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung