Ένα βιογραφικό γράμμα προς το Φιλάρετο Σαλ

Titel Ένα βιογραφικό γράμμα προς το Φιλάρετο Σαλ
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Στωικός, Πέτρος, [=Λέων Κουκούλας]
Publikation Μούσα
Band 2
Ausgabe 18
Datum 1922
Seiten 90-91
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung