Το τραγούδι της Αντωνίας

Titel Το τραγούδι της Αντωνίας
Autor*in Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Übersetzer*in Δ., Δ.
Publikation Ακρίτας
Band 1
Datum 1904
Seiten 219-223, 271-274
Weiteres Από: Die Serapions-Brüder [Rat Krespel] (1819-1821)
Quelle Veloudis 1983, S. 288
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung