Ποικίλα Ποιήματα Τερπνά και Διδακτικά εκ των του Σχίλλερ και άλλων περιφήμων ποιητών της Γερμανίας. Εκλογή εν εμμέτρω μεταφράσει

Titel Ποικίλα Ποιήματα Τερπνά και Διδακτικά εκ των του Σχίλλερ και άλλων περιφήμων ποιητών της Γερμανίας. Εκλογή εν εμμέτρω μεταφράσει
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Schwab, Gustav
Autor*in Schlegel, August Wilhelm
Herausgeber*in Κουμουνδουράκης, Δημήτριος
Übersetzer*in Κουμουνδουράκης, Δημήτριος
Ort Καλαμάτα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Γ. Καφοπούλου
Datum 1862
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung