Ο άνθρωπος είναι καλός. Το ερωτικό ζευγάρι

Titel Ο άνθρωπος είναι καλός. Το ερωτικό ζευγάρι
Autor*in Frank, Leonhard
Übersetzer*in Steinmetz, Alexander
Publikation Ο Νουμάς
Band 19
Ausgabe 758; 759; 761
Datum 1922
Seiten 98-100; 123-125; 154-158
Weiteres Από: Der Mensch ist gut (1918) (zwei Stücke aus Novellensammlung) δύο αποσπάσματα από συλλογή νουβέλων
Quelle Veloudis 1983, S. 436
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung