Εις την ογδηκοστήν επέτειον εορτήν των γενεθλίων μου' υπό του Γερμανού ποιητού Καστέλλη (Castelli)

Wissensbasis

Filippos A. Ikonomidis
Titel Εις την ογδηκοστήν επέτειον εορτήν των γενεθλίων μου' υπό του Γερμανού ποιητού Καστέλλη (Castelli)
Autor*in Castelli, Ignaz Franz
Übersetzer*in Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
Publikation Ιλισσός
Band 4
Ausgabe 21
Datum 1872
Seiten 501-502
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung