Ο Μπόμπο, το γουρουνάκι

Wissensbasis

Christos Limnios
Titel Ο Μπόμπο, το γουρουνάκι
Autor*in Hasler, Eveline
Übersetzer*in Λήμνιος, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Λωτός
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung