Η γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας

Titel Η γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Χουρμούζιος, Αιμίλιος
Publikation Νέα Εστία
Band 29-32
Ausgabe 345-353, 357-363; 1944: Buchausgabe
Datum 1941/42
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung