Η ανακάλυψη του πνεύματος: Ελληνικές ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης

Wissensbasis

Daniiil Iakov Bruno Snell
Titel Η ανακάλυψη του πνεύματος: Ελληνικές ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης
Autor*in Snell, Bruno
Übersetzer*in Ιακώβ, Δανιήλ Ι
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ἳδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung