Στοιχεία της Αριθμητικής

Titel Στοιχεία της Αριθμητικής
Autor*in Wolff, Christian
Übersetzer*in Πάριος, Αθανάσιος
Ort (unveröffentlicht)
Datum 1801
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung