Καρλ Μαρξ

Titel Καρλ Μαρξ
Autor*in Korsch, Karl
Übersetzer*in Μυλωνόπουλος, Τίτος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδ. Οδυσσέας
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung