Η Λογοτεχνία θα ερευνηθεί

Titel Η Λογοτεχνία θα ερευνηθεί
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Τρωϊάννου Αλκουλή, Πόπη
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Band 14
Ausgabe 83
Datum 1961
Seiten 398
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung