Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο

Titel Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Autor*in Ipsen, Hans Peter
Übersetzer*in Τσούρου-Βέλλα, Δανάη
Übersetzer*in Βέλλας, Μιχαήλ Δ. Ν
Ort Αθήνα
Verlag Αντ. Ν. Σάκκουλα
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung