Ο Χάινε για το Δον Κιχώτη

Titel Ο Χάινε για το Δον Κιχώτη
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ο Νουμάς
Band 16
Ausgabe 655
Datum 1919
Seiten 703-704
Weiteres Heine über Don Quijote (Vorwort zu frz. Ausgabe von 1837) Πρόλογος στην γαλλική έκδοση του 1837
Quelle Veloudis 1983, S. 291
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung