Ζωολογικός κήπος. 21 πίνακες μετά 153 χρωμολιθογρ. εικόνων και εξηγηματικού κειμένου. Κατά το γερμανικόν του H. Wildenstein υπό N. K. Γερμανού

Wissensbasis

Nikolaos K. Jermanos
Titel Ζωολογικός κήπος. 21 πίνακες μετά 153 χρωμολιθογρ. εικόνων και εξηγηματικού κειμένου. Κατά το γερμανικόν του H. Wildenstein υπό N. K. Γερμανού
Autor*in Wildensinn, H.
Übersetzer*in Γερμανού, Ν. Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Μάισνερ και Καργαδούρη
Datum 1910
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung