Κυβερνητική ή έλεγχος και επικοινωνία στα ζώα και στις μηχανές

Titel Κυβερνητική ή έλεγχος και επικοινωνία στα ζώα και στις μηχανές
Autor*in Wiener, Norbert
Übersetzer*in Ματίτσας, Ι.
Übersetzer*in Παπαχρήστου, Π.
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung