Από την διαλεκτική του Χέγκελ στη διαλεκτική του Μαρξ

Titel Από την διαλεκτική του Χέγκελ στη διαλεκτική του Μαρξ
Autor*in Korsch, Karl
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung