Η ζωή του Καρλ Μαρξ. Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής

Wissensbasis

Fotis Fotiou Karl Marx
Titel Η ζωή του Καρλ Μαρξ. Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής
Autor*in Nikolaevskij, Boris
Autor*in Maenchen-Helfen, Otto
Übersetzer*in Φωτίου, Φώτης
Ort Αθήνα
Verlag Ράππας
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung