Η γερμανική ιδεολογία. Η αντίθεση του υλισμού στον ιδεαλισμό. Κριτική της πιο πρόσφατης γερμανικής φιλοσοφίας με τους εκπροσώπους της Φόυϋερμπαχ, Μπάουερ και Στίρνερ και του γερμανικού σοσιαλισμού με τους διάφορους προφήτες του

Titel Η γερμανική ιδεολογία. Η αντίθεση του υλισμού στον ιδεαλισμό. Κριτική της πιο πρόσφατης γερμανικής φιλοσοφίας με τους εκπροσώπους της Φόυϋερμπαχ, Μπάουερ και Στίρνερ και του γερμανικού σοσιαλισμού με τους διάφορους προφήτες του
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Μιχαήλ, Κ. Λ.
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung