Μορφή Και Περιεχόμενο. Εισαγωγή Στη Φιλοσοφική Σκέψη

Titel Μορφή Και Περιεχόμενο. Εισαγωγή Στη Φιλοσοφική Σκέψη
Autor*in Schlick, Moritz
Übersetzer*in Γόρδου, Ιωάννα
Übersetzer*in Αυγελής, Νικόλαος Γ
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εκδόσεις Εγνατία
Datum 1961
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung