Σύνοψη της πολιτιστικής βιομηχανίας

Titel Σύνοψη της πολιτιστικής βιομηχανίας
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung