Η τιμή Δράμα εις πράξεις 4 Μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού ~~~ υπό Ανδρέου Σακαλή

Titel Η τιμή Δράμα εις πράξεις 4 Μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού ~~~ υπό Ανδρέου Σακαλή
Autor*in Sudermann, Hermann
Übersetzer*in Σακαλής;, Ανδρέας
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1898
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung