Διαλεκτική του διαφωτισμού

Titel Διαλεκτική του διαφωτισμού
Autor*in Adorno, Theodor W.
Autor*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Νήσος
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung