Η ανθεκτικότητα της τέχνης. Κριτική της μαρξιστικής αισθητικής

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Η ανθεκτικότητα της τέχνης. Κριτική της μαρξιστικής αισθητικής
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag 70 - Πλανήτης
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung