Ρωμαϊκή Ιστορία

Titel Ρωμαϊκή Ιστορία
Autor*in Mommsen, Theodor
Übersetzer*in Σακελλαρόπουλος, Σπυρίδων Κ.
Band 2 Bde.
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1906
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung