Προφήτης του παρελθόντος. Τολμηρές σκέψεις για την παρουσία των εξωγήινων

Titel Προφήτης του παρελθόντος. Τολμηρές σκέψεις για την παρουσία των εξωγήινων
Autor*in Däniken, Erich von
Übersetzer*in Κυριαζόπουλος, Φιλοκτήτης
Übersetzer*in Παπαδοπούλου, Κατερίνα
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung