Επιτομή Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων

Wissensbasis

Dimitrios N. Darvaris
Titel Επιτομή Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Δάρβαρις, Δημήτριος Ν.
Ort Εν Βιέννη
Verlag Παρά τω Ι. Β. Σβεκίω
Datum 1812
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung